JOHAN VAN DEN BROECK
Acryl - Gouache - Houtskool - Krijt - Digitaal
- Foto's


Johan Van den broeck (°1949 te Antwerpen) kreeg zijn artistieke vorming aan het Sint-Lucas-instituut te Brussel, waar hij verschillende disciplines meester werd, gaande van het werken met o.m. gouache, houtskool en krijt.

De werken van deze kunstenaar kunnen we terecht omschrijven als grensverkennend en wel omwille van verscheidene redenen.

Eerst en vooral kunnen we zeggen dat de kunstenaar in zijn werken duidelijk op zoek gaat naar de grens tussen het figuratieve en het abstracte. Dit heeft als gevolg dat we de werken niet zonder meer kunnen klasseren als één van beide. Naargelang de manier waarop we ernaar kijken, kunnen we de werken ervaren als figuratief-abstract of één van beide.

De werken kenmerken zich echter ook door een uiterst krachtige lijnvoering, die zowel erg strak als vloeiend kan zijn en die in feite in schril contrast staat met het zoeken naar grenzen dat we zien binnen het oeuvre. Voorbeelden hiervan zien we o.m. in de werken gemaakt met houtskool: door de krachtige lijnvoering ontstaat er een intense spanning, die nog meer opgewekt wordt door het gebruik van zwart op wit. Andere voorbeelden vinden we bijvoorbeeld in de werken met kleur: de lijnvoering blijft steeds duidelijk zichtbaar, daar de kleuren ingedijkt worden door prachtige en vooral krachtige lijnen.

Een ander kenmerk van de werken van Johan Van den broeck is de intense en ronduit indrukwekkende kleurenwerking.

Johan Van den broeck werkt bijna altijd met pure kleuren, waardoor de werken een diepe indruk achterlaten. De kleuren werden zó aangebracht dat ze vaak veranderen onder invloed van bepaalde belichtingsomstandigheden. Eén zelfde werk kan bijgevolg ingetogen lijken in een matige belichting; wordt deze belichting echter opgedreven dan krijgt het oog al snel een prachtig schouwspel van kleuren te zien die tot hun volle kracht komen. De lijnvoering in de werken wordt soms nog door het kleurgebruik bekrachtigd: de kunstenaar gebruikt vaak duidelijk afgelijnde kleurvlakken, die elkaar ontmoeten op een harde, scherpe grens. Toch zien we in Johans werk ook vaak een subtiele vermenging van kleuren, daar waar borstelstreken zichtbaar gebleven zijn en de kleuren met elkaar kunnen vermengen of in elkaar kunnen overgaan.

Een ander kenmerk van de werken van Johan Van den broeck is het steeds weerkeren van enkele vormen zoals o.m. maskers en ogen (die echter leeg zijn), die de werken stuk voor stuk een bevreemdende sfeer meegeven. Zij brengen de werken opnieuw dicht bij de grens tussen het figuratieve en het abstracte.
In het oeuvre van Johan kunnen we verder ook nog enkele richtingen onderscheiden. Zo zien we o.m. werken die gemaakt werden met
- houtskool op papier,
- met houtskool en krijt op papier (soms met pastel)
- met gouache op papier
- met acryl op doek
- en foto's

Daarnaast vinden we in het oeuvre van deze kunstenaar ook heel andere richtingen terug. Zo zien we hier bijvoorbeeld ook digitale werken, gemaakt met behulp van een computer. Dit doet echter geenszins afbreuk aan de kwaliteit of kenmerken van de werken, integendeel. De digitale werken geven een enorm voordeel aan de kunstenaar: ze laten hem toe om te spelen met kleuren, te spelen met vormen, enz. De werken werden allen uitgewerkt vanuit een bestaande tekening of een schilderij.

Een ander kenmerk kunnen we vinden in het feit dat deze kunstenaar ontzettend veel belang hecht aan de afwerking. Hij bezit niet alleen een diepe kennis en ervaring van de materialen waarmee en waarop hij werkt (zoals o.m. de verf, vernis, penselen, papier, kaders, …), zijn zin voor afwerking en detail geeft ook een zichtbare meerwaarde aan de werken. Ze zijn tot in het kleinste detail beleefd, ervaren en afgewerkt. De vakkennis van hun maker werkt door en maakt ze werkelijk bijzonder en uniek.

Tamara Ingels
Doctor in de Archeologie en Kunstwetenschappen

www.reliablecounter.com
www.reliablecounter.com 

 

 

Nieuwe werken

Schilderijen
Acryl - Gouache

Tekeningen
Krijt - Houtskool

Digitale werken

Foto's

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   
twitterbutton.nl
       
 

Johan Van den broeck / Vlaams kunstenaar / Flemish artist, Paardenkerkhofstraat 6, 2800 Mechelen